Norway
Jerusalem
Israel

 

 

 
Karmel-Instituttet 
 
Karmel-Instituttet (KI) er et privat stiftelse registrert hos Fylkesmannen.
Per Faye-Hansen (1919-1992) var mannen som startet Karmel-Instituttet. Første tur til Israel var allerede i 1938 da han fikk ideen om å starte sjømannskirke i Israel. Allerede da så han ut fra Bibelens profetier at den jødiske staten Israel igjen ville oppstå, og siden har han viet sitt liv for det jødiske folket og for å bygge bro mellom jøder og kristne. Han var imot misjon blant jøder og skrev blant annet mye om dette emne. En av hans viktige hefter om emnet er ”Jødemisjon Ubibelsk?” som fortsatt er aktuell i dag og kan skaffes hos Karmel. Faye-Hansen prøvde å få til samarbeid med Israelsmisjonen, men ble avvist. Med sykkelen og lysbilder reiste han rundt om i Norge og informerte om Israel og det jødiske folket. Krigen kom og han flyktet til Sverige.

Første nummer av bladet Karmel utkom i august 1945 og følgende kunne leses fra det: ”Det første skip med jødiske innvandrere som kommer direkte fra det befridde Europa, kom til Haifa den 15. juli Skipet hadde med 818 jøder fra Frankrike, 228 unge pionerer, 320 barn fra Buchenwald…..

I 15.10.1945 ble generalforsamling for Karmel-Instituttet konstituert.
Instituttetet begynte å gi ut litteratur, startet med årlige konferanser og studier, og sendte opprop til myndighetene med mange underskrifter Karmel sendte bl.a. følgende resolusjon til FN v/gen.sekr. Trygve Lie i april 1947:

”Undertegnede nordmenn vil i anledning Palestina-problemets forestående behandling i FN henstille til FN alvorlig å overveie det medansvar for opprettelsen av et jødisk nasjonalhjem i Palestina som de Folkeforbundets tilsluttede 52 stater – deriblant Norge – har påtatt seg ved anerkjennelsen av Palestina-mandatet i 1922….”

Straks delingsplanen i FN ble kjent, sendte Karmel følgende telegram til Jewish Agency i Jerusalem:
” Our best wishes for the happy birth of the Jewish State. Scandinavian friends in Karmel Institute continue in prayer and work for Eretz Israel. Ezekiel 11, 17 and Jeremia 32, 42."

I følge Dr Colby var dette det første gratulasjonstelegrammet som kom til Staten Israel fra utlandet.

I løpet av 2 – 3 år ble det startet opp Karmel-arbeid i  Finland, Danmark og Sverige. Den første gudstjeneste Karmel-kirken i Haifa ble holdt i 1949. Det ble satt i gang skipsbesøk til skandinaviske båter, og turer for sjøfolk ble arrangert. Faye-Hansen tok opp 16 m.m. film om Israel som han viste rundt om i Skandinavia. I 1950 ble det første VW-buss kjøpt og den første selskapsreise arrangeres fra Norge til Israel

Allerede i 1957 ba Israels myndigheter Karmel om å starte sjømannsvirksomhet for tyske sjøfolk hvilket ble satt i gang umiddelbart. Karmel kjøpte eget hus i Haifa i 1967 og derfra fra har Karmel drevet regelmessige gruppereiser til Israel.
Ny sjømannskirke ble bygget i havnebyen Ashdod i 1969. I den tiden var Ashdod en liten flekk i sandens ørken. Faye-Hansen var sikkert på at her kom det til å bo mange jøder.
Karmel fikk sitt eget hus også  i Jerusalem, Bet Norvegia i 1976, og i 1978 ble det anskaffet to leiligheter på toppen av Karmelfjellet i Haifa. Bet Norvegia er blitt til et knutepunkt av skandinaver i Israel, og mange benytter det som sin bolig  når de er på besøk i Israel.

1983 var høydepunkt for Karmel da Per Faye-Hansen fikk Israels presidents pris til borgere som har utmerket seg ved tjeneste for landet. Dette er den høyeste pris man kan få i Israel. Per Faye-Hansen er den eneste utlending som hittil har fått prisen. Da Faye-Hansen døde i 1992, etterlot han seg den viktigste skandinaviske Israel-vennlige organisasjon, sett fra jødisk øynene.

I dag gir Karmel økonomisk støtte til jødisk nybygging i områdene Judea, Samaria og Gaza. Mer enn 90 % av gavene går til prosjekter i disse områdene. Karmel gir også økonomisk støtte til sykehus og til mindre prosjekt i Israel.

I årenes løp har Karmel bygget seg et stort bibliotek med unik spesiallitteratur om Israel og religion.
Bladet Israel-Nytt ble først utgitt i 1945 og utkommer hver 14. dag.
Karmel er det eneste norske avis som har fast ansatt redaktør i Jerusalem hvilket gir en unik mulighet for bladet å komme med konstant informasjon rett fra Israel. Bladet har ca 3000 abonnenter.
Karmel gir ut og selger bøker, har egen internettside med redaktør i USA. Karmel viderefører Faye-Hansen tradisjon om å stå med Israel uansett vind og vær. Karmel arrangerer fortsatt tradisjonelle Karmelturer i tillegg til egne solidaritetsturer og familieturer.

Karmels arbeidsprogram er Jes. 62. Mottoet har vært og er: ”For Bibelen og Israel” og for våre turer: ”Vi peker – landet preker”.

Esek. 11,17:      ”Så sier Herren, Israels Gud: Jeg vil samle dere fra folkene og sanke dere fra de land som dere er spredt i, og jeg vil gi dere Israels land.”

erm. 32, 42:     ”For så sier Herren: Likesom jeg har latt all denne store ulykke komme over dette folk, således vil jeg også la alt det gode komme over dem som

Av John Skåland,
Formann i Karmel-Instituttet, Moi